کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس خز نرم و گرم آستردار

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپالتوپهنااستین
۶۳۷۲۷۲۶
۸۳۹۲۹۲۷
۱۰۴۱۳۲۲۹
۱۲۴۳۳۴۳۲