کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه دورس یقه کشمیری

قبل از خرید حتماجدول سایزی اندازه ها چک شود

حدود یک الی دو سانت خطا در نظر بگیرید

سایزبستگی به جثه دارد

سایزقدبلوزپهنا
12-18۳۲۲۹
18-24۳۵۳۱
۲-۴۴۱۳۳
۴-۶۴۵۳۵