تعداد رنگ
3 رنگ

کلاه خلبانی هاوایی

داخل خز زمستانه

مناسب سه سال