کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها با دقت چک شود

حدود یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد بادیپهنای بادی
0 ۳۴ ۱۹
1 ۳۹۲۰
2 ۴۲ ۲۲
3 ۴۵ ۲۴