کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها با دقت چک شود

حدود یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
0-3483322
3-6533623
6-9563924
9-12614226