کلکسیون: بچگانه
220,000 تومان
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

خال خال درشت و ریز رندوم ارسال میشود(انتخابی نمیباشد)

قبل از خرید حتما اندازه ها با دقت چک شود

حدود یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد بادیپهنای بادیقد دامن
1372218
2392319
3422422
4452525
5472726
6512827