کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

قبل از خرید لطفا اندازه ها چک شود

سایزبندیقد سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
3-6563726
6-12583828
12-18603929
18-24624030