کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید حتما سانت ها چک شود

حدودا یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
0-3533722
3-6583923
6-12624224
12-18664425
18-24704627