کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس رویه جین کبریتی نرم

جنس داخل پولیشی گرم

حدودا ۱-۲سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

سایز۵۰       قدشلوار۴۶

سایز۵۵     قدشلوار۵۱

سایز۶۰     قدشلوار ۵۶