کلکسیون: بچگانه
140,000 تومان 175,000تومان
تعداد رنگ
8 رنگ

جنس پنبه دورس یقه کشمیری

قبل از خرید حتماجدول سایزی اندازه ها چک شود

حدود یک الی دو سانت خطا در نظر بگیرید

سایزبستگی به جثه دارد

سایزقدبلوزپهنا
12-18۳۲۲۹
18-24۳۵۳۱
۲-۴۴۱۳۳
۴-۶۴۵۳۵