کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول حتما قبل از خرید چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزبندیقدبلوزپهناقدشلوار
۹-۱۲۲۹۲۵۴۲
۱-۲۳۵۲۷۴۸
۲-۴۴۰۲۹۵۵
۴-۶۴۵۳۲۶۰