کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس رویه شمعی مموری داخل پشم شیشه و آستر دار

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا ر نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۴۰۴۲۳۳
۴۵۴۵۳۶
۵۰۵۱۳۹