کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس فوتر ضخیم آستردار

سانت های جدول چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهناآستین
۴۰۴۱۳۵۳۵
۴۵۴۵۳۷۳۸