کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

مناسب حدودا ۴-۸سال فری سایز