کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه کتان 

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بکیرید

سایزقدپهنا
۹۳۹۲۶
۱۲۴۱۲۷
۱۸۴۳۲۸
۲۴۴۵۲۹
۳۶۴۸۳۱