کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

نس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-3۵۳3722
3-656۴۰24
6-12۶۰۴۳25
12-18۶۵۴۴26
18-24۶۸۴۶27