کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

رویه پشمی بافت داخل خز نرم

حدودا ۱تا۲.۵سال