کلکسیون: بچگانه
135,000 تومان 188,000تومان
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه 

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدازسرشانهپهنا
1۳۶۳۱
2۴۰۳۳
34434
44835