کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس کبریتی

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایز بستگی به جثه دارد

حدودا یک الی دو سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد شلوار
138
243
347
450