کلکسیون: بچگانه
325,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

پیراهن جین نرم و لطیف

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بکیرید

سایزقدپهنا
۹۳۸27
۱۲۴۰28
۱۸۴۲29
۲۴۴۴30
۳۶۴۶31