کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس شمعی مموری

ضخیم

قبل از خرید حتما اندازه ها با دقت چک شود

حدود یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد پافرپهنای پافر
23931
34433
44737