کلکسیون: بچگانه
155,000 تومان 235,000تومان
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس مخمل کبریتی آسترنخ پنبه

اندازه های طوسی پررنگ و کم رنگ??????

سایزقدپهنا
۳-۶ ۴۳  ۲۰
۶-۹ ۴۵ ۲۱ 
۶-۱۲ ۴۷  ۲۲
۱۲-۱۸ ۴۹ ۲۴ 
۱۸-۲۴۵۰۲۵

اندازه های قرمز????????

سایزقدپهنا
۳-۶ ۴۱ ۲۱ 
۶-۹ ۴۲ ۲۲ 
۶-۱۲ ۴۵ ۲۳ 
۱۲-۱۸ ۴۶ ۲۵ 
۱۸-۲۴ ۴۹ ۲۷ 

اندازه های خردلی????????

سایزقدپهنا
۳-۶ ۳۸ ۲۲ 
۶-۹ ۴۱ ۲۳ 
۶-۱۲ ۴۳ ۲۵ 
۱۲-۱۸ ۴۷  ۲۶
 ۱۸-۲۴۵۰ ۲۷