کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه داخل کرکی نرم و لطیف

سانت های جدول چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنااستین
۶۲۷۲۶۲۴
۱۲۳۰۲۷۲۶
۱۸۳۲۲۸۲۹