کلکسیون: بچگانه
185,000 تومان 235,000تومان
تعداد رنگ
2 رنگ

کتان نخ لطیف

سانت های جدول چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سرمه ای??????

سایزقدپهنااستین
۹۳۵۲۴۲۵
۱۲۳۸۲۵۲۶
۱۸۳۹۲۷۲۸
۲۴۴۱۲۸۲۹
۳۶۴۲۳۱۳۰

طوسی????????

سایزقد از سرشانه تا فاقپهنااستین
۳-۶۳۷۲۴۲۴
۶-۹۴۰۲۵۲۷
۹-۱۲۴۲۲۷۲۸
۱۲-۱۸۴۴۲۹۳۰
۱۸-۲۴۴۶۳۱۳۱