کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها با دقت چک شود

حدود یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد بادیپهناقد شلوار
18۴۵2445
24482548
365026۵۰
48522753