کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-3۵۰3722
3-6۵۴۳۹24
6-12۵۸۴۱25
12-18۶۲۴۳۲۷
18-24۶۶۴۵۲۸