کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه

سایزm قد۳۵   سایزL   قد۳۹   سایزxL  قد۴۳