کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول چک سود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید 

سایزقدپهنا
s۳۳۲۶
m۳۵۲۷
L۳۷۲۸
xl۳۹۲۹