کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقد بلوزپهنا
۸۰۳۳۲۷
۹۰۳۵۲۸
۱۰۰۳۷۲۹
۱۱۰۳۹۳۰