کلکسیون: بچگانه
145,000 تومان 175,000تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدسرهمیسرشانه تا فاقپهنا
۱-۳۵۱3723
۳-۶۵۴3924
۶-۹۵۶4025
۹-۱۲604227
۱۲-۱۸624528
۱۸-۲۴664829