کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس جودون

حدودا یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید سانتها را چک‌کنید

سایزبندیقد بلوزپهنا
۱-۲۳۷۲۶
۲-۳۴۰۲۷
۳-۴۴۳۲۸