کلکسیون: بچگانه
220,000 تومان 245,000تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های سانت شده در جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوار
۵۵۳۶۲۷۴۶
۶۰۳۸۲۹۴۹
۶۵۴۰۳۱۵۳
۷۰۴۲۳۳۵۸