کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس نخ پنبه دورس  میباشد.

مناسب  حدودآ 1تا3 سال است.

حتما قبل از خرید اندازه هارا چک کنید.

سایزقدبلوزپهنای بلوزقدشلوار
35342645
40382853