کلکسیون: بچگانه
220,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس بوگاتی

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سامت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپیراهنپهنا
۶-۹۴۰۲۵
۹-۱۲۴۲۲۶
۱۲-۱۸۴۵۲۸
۱۸-۲۴۴۸۲۹
۲۴-۳۶۵۰۳۰