کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزپهناسرشانه تا فاق
۹-۱۲۲۵۴۳
۱۲-۱۸۲۷۴۵
۱۸-۲۴۲۹۴۸
۲۴-۳۶۳۱۵۱