کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید سانت ها دقیق چک‌شود

حدودا یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه‌دارد

سایزبندیقد تیشرتپهناقد شلوار
1-2۳۷ ۲۸ ۴۷ 
2-3۴۰ ۳۰ ۵۱ 
3-4۴۲ ۳۲ ۵۶