کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۴۰۳۴۳۲
۴۵۳۸۳۴