کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
1-2۴۱۲۵
2-3۴۵۲۷
3-4۵۰۲۸