کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس کتان

مناسب حدودا ۹ماه تا ۲سال

دور سر حدودا ۴۴-۴۹