کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس کتان پشت توری

مناسب حدودا ۹ماه تا ۲سال

دور سر حدودا ۴۳-۴۸