کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس کتان

کناسب حدودا ۲-۶سال

دور سر حدودا ۵۰-۵۴