تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه و مناسب بدو تولد تا 12 ماه میباشد.

قبل از خرید اندازه ها را چک کنید.

سایزقدبادی از سرشانهپهنا
0-33619
3-63721
6-94022.5
9-124325

  • نوزادی
  • تک بادی