کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایز‌قدپیراهنپهنا
۱-۲۴۱۲۶
۲-۳۴۶۲۸
۳-۴۵۰۲۹