کلکسیون: بچگانه
125,000 تومان
تعداد رنگ
4 رنگ

سایز۶-۱۲   قدجورابشلواری ۴۰

سایز۱۲-۱۸  قدجورابشلواری ۴۴

سایز۱۸-۲۴  قدجورابشلواری۴۸

از قد و پهنا کاملا کشسان است