کلکسیون: بچگانه
88,000 تومان 125,000تومان
تعداد رنگ
6 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایز چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدتیشرتپهنا
۱۳۴۲۵
۲۳۶۲۷
۳۳۸۲۸
۴۴۰۳۰