کلکسیون: بچگانه
99,000 تومان 130,000تومان
تعداد رنگ
6 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۴۰33۳۲
۴۵37۳۴
۵۰4037
۵۵4340
۶۰4742