کلکسیون: بچگانه
130,000 تومان
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
2-4     (40)33۳۲
۴۵      (45)37۳۴
۶-۸     (50)4037
۸-۱۰    (55)4340
۶۰       (60)4742