تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه  میباشد 

مناسب حدودا 3ماه تا 12 ماه میباشد

قبل از خرید اندازه ها حتما چک شود

سایزقدبلوز از سرشانهپهناقدشلوار
1302136
2332339
3362443

  • دوتیکه
  • نوزادی