تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه میباشد

مناسب3ماه تا 12 ماه است

قبل از خرید حتما اندازه ها را چک کنید

سایزقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
3-6503725
6-9543927
9-12584228