کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه دورس میباشد

مناسب حدودا 6 ماه تا 3سال میباشد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهناآستین
9-1256382626
12-1859412828
18-2463422930
24-3666453232
36-4872483435